Werkwijze

Onze werkwijze

Onze belangrijkste aandachtspunten zijn taal en communicatie. Daarom besteden we in al onze lessen aandacht aan taal en communicatie. Nieuwe woorden worden uitgelegd, we geven leerlingen de tijd om onder woorden te brengen wat ze willen zeggen, en we geven ze veel ruimte om te oefenen met taal en lezen. We ondersteunen ons taalgebruik met visuele middelen: gebaren, pictogrammen, afbeeldingen, voorwerpen etc. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving. Wij stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen en zelf oplossingen te bedenken.

De groepen zijn klein: gemiddeld vijftien leerlingen per groep. Aan elke groep is een leerkracht, een logopedist en een onderwijsassistent verbonden. Logopedisten en assistenten hebben meer tijd voor de jongste groepen, en minder tijd voor de oudste groepen.

De logopedist werkt in de groep, maar geeft ook logopedische behandeling aan leerlingen buiten de klas, soms individueel en soms in tweetallen of kleine groepjes. De logopedist bespreekt met de leerkracht hoe zij werkt, en wat het beste aansluit bij de specifieke groep. In de ene groep werkt de logopedist dus vaker in de klas dan in de andere groep; de ene leerling krijgt ook iets vaker individuele logopedie dan de andere leerlingen. Dat kan ook per periode wisselen. Omdat de logopedist nauw samenwerkt met de leerkracht, is de logopedie geïntegreerd in ons onderwijs: logopedie en onderwijs versterken elkaar.

Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in de lessen. Onderwijsassistenten helpen bij praktische zaken in de klas, maar ze helpen leerlingen ook tijdens het werken in de klas en ze werken soms zelfstandig met groepjes leerlingen, altijd onder supervisie van de leerkracht. Onze onderwijsassistenten kennen de kinderen goed, en weten goed hoe ze elke leerling kunnen helpen. Door de inzet van de onderwijsassistenten kunnen we nog meer iedere leerling onderwijs op maat geven.

Bij het bouwen van de school is gezorgd voor een optimale akoestiek in de lokalen en de algemene ruimtes. Zachte, schuine plafonds, speciale muren in de gymzaal, vaste vloerbedekking, alles werkt mee aan een goede geluidsverwerking. Voor slechthorende leerlingen hebben we speciale apparatuur, waardoor zij alles wat gezegd wordt in de klas zo goed mogelijk kunnen horen.

Elk jaar bespreken we of het onderwijs op de Van Gilseschool nog steeds het beste aanbod is voor uw kind. Als het kan, helpen we uw kind om over te stappen naar regulier onderwijs. Als uw kind een medium of licht arrangement krijgt, kan Auris ook extra ondersteuning bieden binnen het regulier onderwijs. Sommige kinderen stappen ook over naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs, als deze beter kunnen bieden waar uw kind behoefte aan heeft.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, lesstofaanbod of toetsen en testen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.