• Onze school

Onze school

Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die vanwege de TOS of de SH ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Visie

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.

Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 3 of 4.

Professor van Gilse was een specialist op het gebied van spraak, taal en slechthorendheid. Hij was internationaal bekend. Wij zijn er trots op om zijn naam te mogen dragen.

Doelgroepen

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die moeilijk verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen.

Slechthorende leerlingen (SH)

Ongeveer 15% van onze leerlingen is slechthorend. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij hun spraak- of taalontwikkeling en bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze, onze afspraken en regels, praktische informatie of de medezeggenschap? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Het Prof. van Gilse Steunfonds

Het Prof. van Gilse Steunfonds

In 1961 stichtte de weduwe van professor Van Gilse het Steunfonds voor slechthorende kinderen. De “Stichting Professor Van Gilse-Steunfonds voor slechthorende kinderen” draagt bij aan zaken die vanuit de financiën van de Professor Van Gilseschool moeilijk te realiseren zijn. Daarnaast draagt zij bij aan initiatieven van de ambulante zorg bij slechthorende kinderen.

Meer informatie
Begeleiding op de reguliere school

Begeleiding op de reguliere school

Voldoet uw kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt uw kind een onderwijsarrangement toegewezen. Voldoet een kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris? Dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de reguliere basisschool. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.

Meer informatie
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen van 8 tot 13 jaar biedt Auris Zorg de naschoolse opvang STAP in Amersfoort en Bergen op Zoom. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Naschoolse behandeling STAP Auris Krachttraining

Downloads