Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina staat alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leerlingenvervoer

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, en u kunt uw kind niet (elke dag) zelf naar school brengen, dan kunt u vervoer met een taxi of busje aanvragen bij uw gemeente. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. Hieronder vindt u de link naar uw gemeente.

 

Tot 08.30 uur is de taxichauffeur verantwoordelijk voor de leerling. Vanaf 08.30 uur is er toezicht op het schoolplein. Na schooltijd wachten de leerlingen op het plein tot hun taxi komt, ook dan is er toezicht door taxiwachten.

 

Met vragen of klachten over het vervoer kunt u in eerste instantie terecht bij de vervoerder. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met uw gemeente. De school kan hier niet in bemiddelen, wel adviseren.

 

Aanvragen leerlingenvervoer

Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, zal de gemeente ieder jaar opnieuw beoordelen of uw kind het komende schooljaar weer in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog digitaal een aanvraag doen. Vaak vraagt de gemeente om een schoolverklaring. U kunt deze opvragen bij de administratie van onze school. U ontvangt van ons de schoolverklaring per e-mail retour, zodat u deze digitaal kunt meesturen naar de gemeente.

 

Kind ziek

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de chauffeur mee hoeft, moet u zelf de chauffeur of het vervoersbedrijf inlichten.

 

Klachten over het vervoer

Als uw kind te laat wordt opgehaald of thuisgebracht, kunt u bellen met het vervoersbedrijf. Ook als u ontevreden bent over het vervoer of vragen heeft, kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf. Komt u er niet uit met hen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt de school altijd om advies vragen. Wij vinden het, net als u, belangrijk dat het vervoer van de leerlingen vlot, verantwoord en plezierig verloopt.

 

Parkeerbeleid

Brengt u uw kind zelf naar school? Parkeert u dan buiten de wijk. Dit in verband met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de schoolbusjes. Ook de buurtbewoners stellen dit zeer op prijs.

Als u uw kind zelf brengt, wilt u het dan niet eerder brengen dan 8.40? Op dat moment gaat de bel, en gaan alle kinderen naar hun klas.

Feestvieren en verjaardagen

Feestvieren heeft veel te maken met leren. Bij feesten horen sociale rituelen. Het is goed voor onze leerlingen om die vaak te oefenen. Daarom vieren de we de verjaardag van alle leerlingen op school.
Leerlingen trakteren in hun eigen klas. Een kleine traktatie is voldoende.
In groep 1 en 2 besteden we in de klas uitgebreid aandacht aan de jarige. Vanaf groep 3 vieren wij de verjaardagen van de leerlingen zoals gebruikelijk is in het reguliere onderwijs: kort en krachtig. Kinderen mogen bij een aantal andere leerkrachten in de school langs met een traktatie. Ze nemen een kaart mee, waarop iedereen een aardige wens zet.

 

Naast de verjaardagen vieren we ook de gebruikelijke andere feesten. Elk jaar vereert  Sinterklaas ons met een bezoek aan de school. De feestelijke kerst- en paaslunches zijn niet alleen gezellig, we zien ze ook als een oefening in sociale vaardigheden.

Schoolkamp en andere activiteiten

De kleutergroepen gaan elk jaar een dagje op stap, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of naar een speeltuin.

 

De kinderen van groep 3 gaan één dag op kamp, samen met groep 4. De kinderen van groep 4 blijven een nacht slapen en zijn dus in totaal twee dagen op kamp.
De kinderen van groep 5, 6 en 7 gaan drie dagen op kamp en blijven twee nachtjes slapen. De kinderen slapen in een huis, op kleine slaapzalen. Er gaat voldoende professionele begeleiding mee, in ieder geval de eigen leerkrachten en onderwijsassistenten.
Er wordt altijd gezocht naar een kamplocatie in de natuur zodat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Door het team worden leuke activiteiten bedacht. Deze kampen vinden plaats in april/ mei.

 

Groep 8 gaat vier dagen op kamp. Zij gaan er op de fiets naar toe. Dit kamp vindt plaats in een van de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Hierdoor wordt de band tussen kinderen versterkt en dit is goed voor de groepsvorming.

 

Combinatiegroepen gaan altijd samen op kamp; dan maken we soms andere keuzes. Als we een combinatiegroep 7/8 hebben, gaat groep 7 bijvoorbeeld vier dagen mee op kamp met hun klasgenoten uit groep 8.

 

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier vinden.

Excursies

Een paar keer per jaar zijn er buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld bezoek aan een museum, kinderboerderij of technolab. Deze activiteiten zijn altijd onder begeleiding van de leerkracht van de groep.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hij maakt een foto van uw kind apart en van de hele groep. Als u meer kinderen op onze school heeft, dan wordt er ook een foto van uw kinderen samen gemaakt. U betaalt achteraf alleen de foto’s die u wilt houden. De fotograaf geeft de foto’s digitaal aan school voor het schooldossier.

Hoofdluis

Ook op onze school steekt hoofdluis regelmatig de kop op. Het is van groot belang dat elke leerling wordt gecontroleerd. Wij werken hier op school met een luizenprotocol. We vragen na elke schoolvakantie ouders om ons op school te komen helpen om alle kinderen uit de klas op hoofdluis te controleren. Mocht bij uw kind hoofdluis worden gevonden, dan stellen wij u hier persoonlijk van op de hoogte. Ook als we twijfelen, vragen we u thuis extra te controleren.

Stelt u zelf hoofdluis vast bij uw kind? Meld dit dan aan de leerkracht van uw kind. Alle leerlingen in de groep en de bus krijgen een brief mee waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd. Alleen met uw medewerking kunnen we een luizenvrije toekomst tegemoet zien!

Zoekgeraakte eigendommen

Wij adviseren de leerlingen geen waardevolle eigendommen mee te nemen naar school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van de eigendommen van de leerling. Vergeten kledingstukken gaan in de krat zoekgeraakte eigendommen in de personeelskamer.

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Als wij gegevens over uw kind uitwisselen met derden, zullen wij altijd uw toestemming vragen. Wij beperken ons tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Naschoolse opvang

De Van Gilseschool heeft geen vaste contracten met naschoolse opvang. Wel bieden verschillende aanbieders van kinderopvang de mogelijkheid voor naschoolse opvang voor leerlingen van de Van Gilseschool. Informeer bij de organisatie voor kinderopvang naar de mogelijkheden.