• Medewerkers

Medewerkers

Wilt u één van onze medewerkers spreken? Bij 'Onze medewerkers' vindt u de namen en functies van onze medewerkers. Wij verzoeken u pas na 14.30 uur te bellen. Hierdoor worden de lessen niet onnodig verstoord en heeft de leerkracht alle tijd om u te woord te staan. Bij dringende zaken kunt u een boodschap achter laten bij de administratie. De administratie geeft uw boodschap dan door aan de leerkracht.

Naast leerkrachten en onderwijsassistenten bieden veel professionals ondersteuning aan onze leerlingen. In de uitklapbalkjes hieronder ziet u welke professionals dit zijn en wat zij aan ondersteuning bieden.

Logopedist

Elke groep heeft een vaste logopedist die intensief samenwerkt met de leerkracht. Daarnaast krijgen veel leerlingen individuele therapie. De leerkracht en de klassenassistent ondersteunen de logopedie in de klas. De therapie is afhankelijk van de zorgvraag van de leerling. Deze kan uiteenlopen van het oefenen van de mondmotoriek tot het uitbreiden van de woordenschat of het oefenen met sociale taalregels zoals groeten, luisteren of een gesprek voeren.

Kinderfysiotherapeut

Veel van onze leerlingen hebben baat bij fysiotherapie. In de klas, bij het buitenspelen en in de gymles besteden wij veel aandacht aan de motorische ontwikkeling. Dit is voor sommige leerlingen niet genoeg. Op onze school werkt een kinderfysiotherapeut van de praktijk SanTwee die leerlingen individueel behandelt. Bijvoorbeeld bij een ernstige motorische achterstand of ernstige schrijfproblemen als gevolg van een zwak ontwikkelde fijne motoriek. De behandeling op school door de fysiotherapeut wordt vergoed door uw zorgverzekering.

KNO-arts

Een aantal keer per jaar komt de KNO-arts op school. Leerlingen met oorproblemen kunnen op verzoek van ouders of de leerkracht door de KNO-arts worden onderzocht. Als er problemen zijn, verwijst de KNO-arts door naar de eigen huisarts of specialist.

Intern begeleider

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Zij worden hierin ondersteund door intern begeleiders. Zij helpen de leerkracht bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook zijn zij vraagbaak en coach voor de leerkrachten.

Schoolpsycholoog/orthopedagoog

Onze schoolpsycholoog/orthopedagoog komt in actie op verzoek van de ouders of de school. Zij onderzoekt de leerlingen en adviseert daarna over een eventuele behandeling of vervolgstappen. Wij informeren ouders altijd voorafgaande aan het onderzoek.

Schoolarts

De schoolarts onderzoekt onze leerlingen eens in de twee of drie jaar. Ook nieuwe leerlingen en schoolverlaters krijgen een medisch onderzoek. Zij test onder andere op kleurenblindheid, gezichtsvermogen, houding en motoriek.

Audioloog

De Professor van Gilseschool werkt nauw samen met het audiologisch centrum van het VUMC.

Onze logopedisten/akoepedisten nemen op school gehoortesten af en controleren de hoortoestellen.  Het aanmeten van hoortoestellen gebeurt op het audiologisch centrum.

Onze logopedisten/akoepedisten zijn hier nauw bij betrokken, als leerlingen hiervoor naar het audiologisch centrum van het VUMC gaan. Zij hebben regelmatig overleg met de audioloog van het VUMC, en een paar keer per jaar hebben zij de mogelijkheid om met de leerlingen (en hun ouders) naar het audiologisch centrum van het VUMC te gaan.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op