Groepsindeling

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de onderstaande punten:

  • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
  • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
  • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
  • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
  • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
  • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing (uitstroom).
  • Jongens – meisjes.

De gemiddelde groepsgrootte is vijftien leerlingen.

Op de Professor van Gilseschool zijn vaak combinatiegroepen. Welke combinaties er precies zijn, is per jaar verschillend. In een combinatiegroep werken de twee leerjaren veel samen, maar de leerlingen krijgen de stof die bij hun eigen leerjaar en ontwikkeling hoort.