Urentabel en lesstofaanbod

Urentabel en lesstofaanbod

Wij besteden een vast aantal uren van de lessen per vak.

In onderstaande tabel staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken.

Methodieken en methoden

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze worden in het reguliere onderwijs ook veel gebruikt. Dit maakt een overstap naar regulier onderwijs gemakkelijker. Waar nodig passen wij de methodiek of methode aan aan de behoefte van onze leerlingen.