Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad
Oudergeleding

  • Gerlinde de Haas
  • Karin van Liemt
  • Annie Peutrell

Personeelsgeleding

  • Suzanne van Beek

De ouderraad heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding. Op dit moment zoeken we ouders die actief willen zijn in de ouderraad. Heeft u vragen aan de ouderraad of wilt u uw hulp aanbieden? Stuur dan een e-mail naar s.vanbeek@auris.nl of neem contact op met Suzanne van Beek, teamleider.

Medezeggenschapsraad
Heeft u vragen aan de medezeggenschapsraad? Stuur dan een e-mail naar locatieraad@vangilseschool.nl.

​Vertrouwenspersoon
Nienke Klene , schoolpsycholoog