Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de organisatie van feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, kerst en het paasfeest. De ouderraad heeft een aandeel in de organisatie van de sportdagen en de winterse uitstapjes naar de ijsbaan. Tevens speelt de ouderraad een rol bij het tot stand komen van diverse activiteiten op het gebied van cultuur educatie.
Heeft u vragen aan de ouderraad of wilt u uw hulp aanbieden? Stuur een e-mail naar ouderraad.pvg@auris.nl.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

  • Wouter Roelofsen

De ouderraad heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding. Op dit moment zoeken we ouders die actief willen zijn in de ouderraad. Heeft u vragen aan de ouderraad of wilt u uw hulp aanbieden? Stuur dan een e-mail naar w.roelofsen@auris.nl of neem contact op met Wouter Roelofsen, schoolleider.

Medezeggenschapsraad
Heeft u vragen aan de medezeggenschapsraad? Stuur dan een e-mail naar locatieraad@vangilseschool.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de Auris Prof. Van Gilseschool is Nienke Klene , schoolpsycholoog. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school.