Auris Prof. van Gilseschool

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH).

Vestigingen

Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan van groep 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden bij onderwijs aan de groepen 1 t/m 3 of 4.

Haarlem (hoofdvestiging) Hoofddorp Heemskerk
Daslookweg 2 Deltaweg 113 De Visserstraat 6a
2015 KN Haarlem 2134 XS Hoofddorp 1964 ST Heemskerk
T (088) 894 2300 T (088) 894 2302 T (088) 894 2301

Dit vinden wij belangrijk:

Taal en communicatie

Taal en communicatie

Wij werken intensief aan het vergroten van de taal- en communicatievaardigheden van onze leerlingen. Wij besteden bij alles wat we doen ook aandacht aan taal en communicatie.

Veiligheid en vertrouwen

Veiligheid en vertrouwen

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en vertrouwen hebben in zichzelf en hun mogelijkheden.

Talenten

Talenten

Wij gaan uit van talenten van kwaliteiten. Daarom hebben we ook hoge verwachtingen van onze leerlingen. Elke leerling kan en mag zijn wie hij of zij is.

Eigenaarschap

Eigenaarschap

Wij geven leerlingen de ruimte om mee te denken over wat en hoe zij leren. Om dat te kunnen is het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten, kwaliteiten en leerpunten kennen.

Inspiratie

Inspiratie

Wij willen leerlingen inspireren, omdat we geloven dat leerlingen daardoor meer plezier hebben op school en beter kunnen leren.

Samen leren

Samen leren

Samenwerken en samen leren zijn vanzelfsprekend bij ons op school. Wij geloven dat we samen sterk staan, en samen meer kunnen bereiken dan alleen.