Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Urentabel en lesstofaanbod

Wij besteden een vast aantal uren van de lessen per vak. In onderstaande tabel staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken.

 

 

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze worden in het reguliere onderwijs ook veel gebruikt. Dit maakt een overstap naar regulier onderwijs gemakkelijker. Waar nodig passen wij de methodiek of methode aan aan de behoefte van onze leerlingen. 

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.