Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Overgang naar een andere school

Als een kind twaalf jaar is, komt het einde van de basisschooltijd in zicht. De vraag daarbij is: welk type onderwijs sluit het beste aan bij de mogelijkheden van de leerling? Samen met de ouders besluiten wij wat het vervolgtraject zal zijn en of er na groep 8 nog ondersteuning nodig of mogelijk is vanuit Auris. 

Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier of een andere vorm van speciaal (basis) onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en onze school.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2014-2015 is van de tussentijdse instroom 80% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 94%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 97%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 75% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2014-2015 is 82% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 69%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 69%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 46 bij de 48 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 96%. Bij 2 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 57 bij de 58 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 98%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 2%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 42 van de 42 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.