Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten:

 • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
 • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
 • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
 • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
 • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
 • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing (uitstroom).
 • Jongens - meisjes.

 De gemiddelde groepsgrootte is vijftien leerlingen. 

Op de Professor van Gilseschool zijn vaak combinatiegroepen. Welke combinaties er precies zijn, is per jaar verschillend. In een combinatiegroep werken de twee leerjaren veel samen, maar de leerlingen krijgen de stof die bij hun eigen leerjaar en ontwikkeling hoort.

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.