Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Onze school

Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en  aan slechthorende leerlingen (SH), die vanwege de TOS of de SH ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 3 of 4.

Professor van Gilse was een specialist op het gebied van spraak, taal en slechthorendheid. Hij was internationaal bekend. Wij zijn er trots op om zijn naam te mogen dragen.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die moeilijk verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen.

Slechthorende leerlingen (SH)
Ongeveer 15% van onze leerlingen is slechthorend. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij hun spraak- of taalontwikkeling en bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Visie

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.

Taal en communicatie 

Wij werken intensief aan het vergroten van de taal- en communicatievaardigheden van onze leerlingen. Wij besteden bij alles wat we doen ook aandacht aan taal en communicatie.

Veiligheid en vertrouwen

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en vertrouwen hebben in zichzelf en hun mogelijkheden.

Talenten

Wij gaan uit van talenten van kwaliteiten. Daarom hebben we ook hoge verwachtingen van onze leerlingen. Elke leerling kan en mag zijn wie hij of zij is.

Eigenaarschap

Wij geven leerlingen de ruimte om mee te denken over wat en hoe zij leren. Om dat te kunnen is het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten, kwaliteiten en leerpunten kennen.

Inspiratie

Wij willen leerlingen inspireren, omdat we geloven dat leerlingen daardoor meer plezier hebben op school en beter kunnen leren. 

Samen leren

Samenwerken en samen leren zijn vanzelfsprekend bij ons op school. Wij geloven dat we samen sterk staan, en samen meer kunnen bereiken dan alleen.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, onze afspraken en regels, praktische informatie of de medezeggenschap? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.