Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Contact


Hoofdvestiging
Daslookweg 2
2015 KN Haarlem
T (023) 524 61 50
E info@vangilseschool.nl

Nevenvestigingen
Deltaweg 99
2134 XS Hoofddorp
T (023) 707 83 14
E info@vangilseschool.nl

De Visserstraat 6a
1964 ST Heemskerk
T (0251) 707 319
E info@vangilseschool.nl

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Onze school

De Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), aan slechthorende leerlingen en aan leerlingen met een communicatieve beperking die veroorzaakt wordt door een stoornis in het autismespectrum (ASS). Om toegelaten te worden tot onze school, moet een leerling een intensief onderwijsarrangement cluster 2 hebben gekregen.

Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 4.

Professor van Gilse was een specialist op het gebied van spraak, taal en slechthorendheid. Hij was internationaal bekend. Wij zijn er trots op om zijn naam te mogen dragen.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die moeilijk verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen.

Slechthorende leerlingen (SH)
Ongeveer 15% van onze leerlingen is slechthorend. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij hun spraak- of taalontwikkeling en bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS)
Leerlingen met autisme begrijpen de wereld anders dan leerlingen zonder autisme. Zij geven aan informatie die zij krijgen een andere betekenis dan de meeste mensen. Communiceren kan voor hen een hele opgave zijn. Alle leerlingen met ASS op onze school hebben een communicatieve beperking, zij maken een klein deel van onze leerlingenpopulatie uit.

Visie

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, onze afspraken en regels, praktische informatie of de medezeggenschap? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.